برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
  Keywords_tag Dr. Shayanfar
News/ Membership of executive editor of Pharmaceutical Sciences in WAME                            
      Executive editor of Scientific Journal of Pharmacy faculty Pharmaceutical Sciences- admitted to the world association of medical editors
2017 Saturday 11 Mar