برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
  Keywords_tag

Recorded Workshop Video

OEC Recorded Workshop Video: Predatory/misleading Journals, Conferences, and Metrics

Pages/ OEC Recorded Workshop Video: Predatory/misleading Journals, Conferences, and Metrics

                           
      OEC Recorded Workshop Video: Predatory/misleading Journals, Conferences, and Metrics
2017 Tuesday 24 Oct
OEC Recorded Workshop Video: Citation Manipulation

Pages/ OEC Recorded Workshop Video: Citation Manipulation

                           
      OEC Recorded Workshop Video: Citation Manipulation
2017 Tuesday 24 Oct
OEC Recorded Workshop Video: How Authors Select Journals

Pages/ OEC Recorded Workshop Video: How Authors Select Journals

                           
      OEC Recorded Workshop Video: How Authors Select Journals
2017 Tuesday 24 Oct
OEC Recorded Workshop Video: Publishing Science

Pages/ OEC Recorded Workshop Video: Publishing Science

                           
      OEC Recorded Workshop Video: Publishing Science
2017 Monday 23 Oct
OEC Recorded Workshop Video: Research Integrity Editor

Pages/ OEC Recorded Workshop Video: Research Integrity Editor

                           
      OEC Recorded Workshop Video: Research Integrity Editor
2017 Monday 23 Oct